Ondersteuning bij geschillen en procedures

Hoogendijk Financieel & Forensisch Onderzoek heeft ruime ervaring bij ondersteuning van advocaten en fiscaal adviseurs inzake fiscale en/of juridische geschillen en procedures. Hieronder volgen een paar voorbeelden:

Onderzoek schadeclaims

Bij een juridische procedure wordt regelmatig een ingewikkelde schadeclaim overgelegd. Hoogendijk kan u ondersteunen door de onderbouwing van een dergelijke schadeclaim te onderzoeken; zijn de juiste uitgangspunten gehanteerd en op welke wijze is de berekening opgesteld? Indien onjuiste uitgangspunten zijn gehanteerd en/of de berekeningswijze niet juist is, kan een nieuwe “tegenberekening” worden opgesteld, die u vervolgens kunt gebruiken als “uw eigen kennis en wetenschap”.

Onderzoek naar uitkomst van boekenonderzoek Belastingdienst

Het is mogelijk dat de uitkomst van een boekenonderzoek of strafrechtelijk onderzoek door de Belastingdienst of FIOD/ECD gebaseerd is op onjuiste feiten en aannames. Hoogendijk kan u ondersteunen door te onderzoeken op welke wijze de gehanteerde feiten en aannames gemotiveerd kunnen worden verworpen. Ook kan op basis van de juiste feiten een nieuwe “tegenberekening” worden opgesteld, die u vervolgens kunt gebruiken als “uw eigen kennis en wetenschap”.