Onderzoek naar integriteitskwesties

Hoogendijk Financieel & Forensisch Onderzoek is in te huren door bedrijven, gemeenten, overheden en andere organisaties, die vermoedens van integriteitskwesties hebben. Het uitvoeren van onderzoeken naar integriteitskwesties vereist specifieke kennis en ervaring ten aanzien van administratief onderzoek en interviewtechnieken.

Hoogendijk Financieel & Forensisch Onderzoek heeft deze kennis en ervaring op “Big Four-niveau”, maar met een aanzienlijk lager uurtarief, mede omdat er geen dure overheadkosten zijn. Indien nodig, kan voor de overige specialistische kennis en expertise beroep op een “Big Four kantoor” worden gedaan, zodat optimale dienstverlening gewaarborgd is.

Wanneer in een organisatie het vermoeden bestaat dat er sprake is van vermeende integriteitschendingen of fraude, gaat dit meestal gepaard met onrust in de organisatie. Wat is er waar? Een onafhankelijk extern onderzoek brengt de feiten in kaart en schept duidelijkheid voor uw organisatie. Geruchten kunnen daarmee worden ontzenuwd of blijken de werkelijkheid te zijn.

Wij kunnen inzake integriteitskwesties onder andere de volgende onderzoeken uitvoeren:

Naleving aanbestedingsprocedures

Het is u opgevallen dat bijna alle opdrachten inzake onderhoud aan één bedrijf worden gegund. Het bedrijf is steevast de laagste inschrijver maar grossiert daarna in meerwerkfacturen. U wilt zekerheid of de aanbestedingsprocedures juist zijn nageleefd en of de meerwerkfacturen terecht zijn.

Belangenverstrengeling

Eén van uw medewerkers verschaft regelmatig grote opdrachten aan een bouwbedrijf. U heeft signalen ontvangen dat het bouwbedrijf af en toe zaken doet met de privé-onderneming (een bouwadviesbureau) van uw medewerker. Uw medewerker heeft deze nevenactiviteit niet bij u gemeld. U wilt uitgezocht hebben in hoeverre dit signaal klopt en of uw bedrijf hierdoor schade heeft geleden (door te duur in te kopen).

Hoogendijk Financieel & Forensisch Onderzoek voert deze onderzoeken op efficiënte wijze uit, waardoor het in staat is om deze tegen een aantrekkelijk tarief te offreren.