Onderzoek naar vermoedens van fraude

Hoogendijk Financieel & Forensisch Onderzoek is in te huren door bedrijven, gemeenten, overheden en andere organisaties, die fraude door derden of eigen medewerkers vermoeden. Het uitvoeren van financiële en forensische onderzoeken vereist specifieke kennis en ervaring ten aanzien van administratief onderzoek en interviewtechnieken.

Hoogendijk Financieel & Forensisch Onderzoek heeft deze kennis en ervaring op “Big Four-niveau”, maar met een aanzienlijk lager uurtarief, mede omdat er geen dure overheadkosten zijn. Indien nodig, kan voor de overige specialistische kennis en expertise beroep op een “Big Four kantoor” worden gedaan, zodat optimale dienstverlening gewaarborgd is.

Wij kunnen onder andere de volgende financiële en forensische onderzoeken uitvoeren:

  • Declaratiefraude (indien u vermoedens heeft dat een medewerker ten onrechte bepaalde kosten declareert);
  • Inkoopfacturenfraude (indien u vermoedens heeft dat bepaalde inkoopfacturen voor privé doeleinden zijn geweest);
  • Steekpenningen en provisies (indien u vermoedens heeft dat een medewerker door de leverancier in privé wordt beloond voor het verstrekken van opdrachten);

  • Niet verantwoorde opbrengsten (indien u vermoedens heeft dat een gedeelte van de verkopen niet wordt verantwoord of gefactureerd);
  • Ontvreemding bedrijfseigendommen (indien u vermoedens heeft dat bedrijfseigendommen worden ontvreemd of ten onrechte voor privégebruik worden aangewend);
  • Voorraadverschillen (indien u vermoedens heeft dat de werkelijke voorraad substantieel lager is dan de administratieve voorraad);
  • Dubieuze betalingen (indien u vermoedens heeft dat betalingen naar bankrekeningen zijn verricht, die niet bekend zijn in uw crediteurenadministratie);
Hoogendijk Financieel & Forensisch Onderzoek voert deze onderzoeken op efficiënte wijze uit, waardoor het in staat is om deze tegen een aantrekkelijk tarief te offreren.